ระบบนี้ไม่รองรับเว็บเบราว์เซอร์ "Internet Explorer" ที่ต่ำกว่าเวอร์ชั่น 9

เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์กรุณาอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ให้เป็นเวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป หรือดาวน์โหลดเว็บเบราว์เซอร์ที่มีความเร็วและสเถียรกว่า ได้ที่นี่

แจ้งให้ทราบ

ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 13 เมษายน 2557 ถึงเวลา 06.00 น. ของวันที่ 14 เมษายน 2557 จะทำการปิดระบบ เพื่อปรับปรุงการใช้งาน อาจทำให้เข้าใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้ หลังจากนั้นระบบจะเปิดให้ใช้งานตามปกติ