ระบบนี้ไม่รองรับเว็บเบราว์เซอร์ "Internet Explorer" ที่ต่ำกว่าเวอร์ชั่น 9

เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์กรุณาอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ให้เป็นเวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป หรือดาวน์โหลดเว็บเบราว์เซอร์ที่มีความเร็วและสเถียรกว่า ได้ที่นี่

แจ้งให้ทราบ

แจ้งข่าวสาร...สำหรับหน่วยงานที่ต้องการเข้าร่วมการประกวดโรงพักเพื่อประชาชน ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ให้เข้ามากรอกแบบตรวจ ประเภท 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี ให้ครบทุกหัวข้อ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เพื่อนำคะแนนของหัวข้อดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่ง ของคะแนนการประกวดโรงพักเพื่อประชาชน